شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی در راستای رفع نیاز جامعه پزشکی در خصوص تولید تجهیزات پیشرفته پزشکی فعالیت می نماید. از آنجایی که تجهیزات پزشکی با سلامت و حیات انسان در ارتباط هستند، این شرکت ایمنی بالا و عملکرد صحیح را اساسی ترین محور خط مشی کیفیت خود قرار داده است.